ข่าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ดูสกู๊ปข่าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิก!

จากทุกสถานีข่าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ข่าว3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 2014-08-03 00:00:42 โดย คมชัดลึก - 58.7852630615234

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

ศอ.บต.พร้อมอำนวยความสะดวกผู้จะเดินทางไปแสวงบุญที่ซาอุฯ

วันที่ 2014-08-21 13:55:24 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 41.0505104064941

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติเห็นชอบให้ ศอ.บต.ดำเนินโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2557 ตามนโยบายของ ศอ.บต. โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับการคัดสรรตั้งแต่ปี 2556 ที่ยังไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 124 คน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจริงใจของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยการเยียวยาทางด้านจิตใจแก่ชาวไทยมุสลิมซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้วยมิติทางศาสนา ด้วยการสนับสนุน ให้โอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นตัวอย่างและสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการนำคุณค่าของการประกอบพิธีฮัจญ์มาแก้ไขปัญหา และสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างเครือข่ายบุคคลผ่านการประกอบพิธีฮัจญ์ ตามโครงการ ให้เป็นแบบอย่างที่จะช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในแนวนโยบายด้านมิติศาสนา และวัฒนธรรม
เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวอีกว่า ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้น ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงคมนาคม การบินไทย และ ศอ.บต. ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือของกิจการฮัจญ์ ศอ.บต.ในการดำเนินการและผลักดันให้โครงการสำเร็จ โดยในปีนี้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากกว่าที่ผ่านมา

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]