ข่าว เศรษฐศาสตร์มหภาค - ดูสกู๊ปข่าว เศรษฐศาสตร์มหภาค คลิก!

จากทุกสถานีข่าว เศรษฐศาสตร์มหภาค - ข่าวเศรษฐศาสตร์มหภาค

โพล ชี้นักเศรษฐศาสตร์ 51.3% เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจ รบ.ประยุทธ์

วันที่ 2014-09-27 10:40:00 โดย ไทยรัฐ - 20.6526069641113

โพล ชี้นักเศรษฐศาสตร์ 51.3% เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจ รบ.ประยุทธ์

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

โพลชี้นักเศรษฐศาสตร์มั่นใจทีม ศก."พล.อ.ประยุทธ์"51.3%

วันที่ 2014-09-27 14:08:27 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 20.134241104126

กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน 64 คน เรื่องความเชื่อมั่นต่อทีมเศรษฐกิจกับการบรรลุผลของนโยบายเศรษฐกิจที่แถลงต่อสภานิติบัญญติแห่งชาติ (สนช.) โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 11–22 กันยายนที่ผ่านมา ผลสำรวจมีดังนี้ ในภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 51.3 มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาร้อยละ 19.2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 3.3 ไม่เชื่อมั่น ที่เหลือร้อยละ 26.2 ไม่แน่ใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า พล.อ.ประยุทธ์ นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 73.4 มีความเชื่อมั่น ส่วนรัฐมนตรี 3 ลำดับแรก (จาก 10 อันดับ) ที่นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นมีดังนี้ อันดับ 1 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 76.6 มีความเชื่อมั่นอันดับ 2 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 65.6 มีความเชื่อมั่นอันดับ 3 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 62.5 มีความเชื่อมั่นเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของนโยบายด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แถลงต่อ สนช. จะบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในภาพรวมนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 44.9 เชื่อว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่นโยบายเศรษฐกิจที่แถลงไว้ต่อ สนช. จะบรรลุผล ซึ่งมีสัดส่วนพอๆ กับกลุ่มที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะบรรลุผลซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.5 โดยนโยบายที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะบรรลุผล[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]