ข่าว ราคาบุหรี่ - ดูสกู๊ปข่าว ราคาบุหรี่ คลิก!

จากทุกสถานีข่าว ราคาบุหรี่ - ข่าวราคาบุหรี่

จี้เพิ่มมาตรการอื่นควบคู่ขยายภาพคำเตือนซองบุหรี่ ช่วยลดคนสูบได้ผล

วันที่ 2014-08-29 10:48:43 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 14.9423770904541

น.ส.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า แม้ขณะนี้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต จะมีการปรับขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้เป็น 85% ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 23 ก.ย.นี้ แล้วก็ตาม แต่มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบต้องทำทุกมาตรการร่วมกันตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ จึงได้ผล คือ 1.ติดตามสถานการณ์อัตราการสูบบุหรี่ 2.การปกป้องคนที่ไม่สูบบุหรี่จากควัน 3.ช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ 4.แจ้งเตือนเรื่องพิษภัย และ 5.การเพิ่มภาษี ซึ่งการขยายภาพคำเตือนถือเป็นการแจ้งเตือนถึงพิษภัยรูปแบบหนึ่ง

น.ส.ศิริวรรณ กล่าวว่า จากการติดตามการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนในต่างประเทศให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พบว่า การติดตามที่ออสเตรเลียช่วงเวลา 1 ปี พบว่า เริ่มมีตัวเลขผู้สูบบุหรี่ชัดเจนขึ้นว่าอยากเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ใหม่ๆ ซึ่งระหว่างนั้นจำเป็นต้องทำมาตรการอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ราคาที่เพิ่มขึ้น จะมีส่วนตัดสินใจให้เลิกได้ หรือปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะครอบครัวและคนรัก ถ้าครอบครัวกดดันหรือมีลูก ก็ช่วยทำให้อยากเลิกบุหรี่ได้ ​การใช้สื่อสาธารณะเพื่อสื่อสารเชิงกระตุ้นเตือน ​และปัจจัยด้านสุขภาพ เช่นเจ็บป่วยจึงอยากเลิก

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

เผยบุหรี่ 5 ยี่ห้อยังขายราคาต่ำเฉลี่ย 25-30 ต่อซอง

วันที่ 2014-07-27 12:00:58 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 9.46066665649414

นักวิชาการ เผยบุหรี่ซอง 5 ตรายังราคาถูก ไม่ช่วยลดคนสูบ ชี้อัตราภาษีมวนละ 1 บาทต่ำเกิน หนุนขึ้นอีก เพื่อชดเชยการสูญเสียค่ารักษาโรคที่มาจากการสูบบุหรี่

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า รายงานการสำรวจราคาบุหรี่และยาเส้น ปี2557 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทำร่วมกับ ศจย. พบว่าบุหรี่ซองอย่างน้อย 5 ตราที่ยังขายซองละ 25-30 บาท เนื่องจากการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซองที่ใช้คำนวณตามปริมาณมีอัตรา ต่ำเกินไป คือที่ 1 บาทต่อกรัม ทำให้บุหรี่ราคาถูกซองละ 25-30 บาทยังไม่หมดไป จึงควรเพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณบุหรี่ซิกาแรตเพิ่มขึ้นเป็น 2 บาทต่อกรัม หรือเฉลี่ยซองละ 30-40 บาท เนื่องจากต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย จากโรคที่มาจากการสูบบุหรี่มีมูลค่าเฉลี่ยกว่า 30 บาทต่อบุหรี่ 1 ซองแล้ว

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

ชมคลิปน่ารักๆ เมื่อพี่หมีดำ “Kumamon” ทำ IceBucket

วันที่ 2014-08-25 18:19:10 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 8.927321434021

ต้องบอกว่าช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับกระแสนิยมไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมเพื่อการกุศลในแคมเปญ als icebucket challenge ในการรณรงค์หารายสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยการเอาน้ำเย็นราดตัว

ทั้งนี้ นอกจากเหล่าบรรดาคนดังในแวดวงต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างมากมาย ในส่วนของบรรดามาสคอตที่เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีต่างก็ร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยเช่นกัน อาทิ สองคู่หูจากแชตชื่อดังอย่างเจ้ากระต่ายแสบ กับหมีหน้าตาย cony และ brown รวมถึงขวัญใจเด็กๆ อย่างเจ้า “บาร์บีก้อน”

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

รีดภาษีบุหรี่ราคาสูงขึ้น 10% ลดการสูบได้ 8%

วันที่ 2014-07-29 16:23:25 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 8.45341777801514

วันนี้ (29 ก.ค.) ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงข่าวภายหลังเปิดประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “ภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การบริโภคยาสูบส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผู้สูบเองและผู้ที่สัมผัสควัน จนป่วยเป็นโรคและเสียชีวิต จากการศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่ในปี 2552 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย พบว่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป 50,710 คน หรือประมาณ 12% ของการตายทั้งหมด โดยเป็นผู้ชาย 42,989 คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายหลัก 11,895 คน ต่อมาคือมะเร็งปอด 11,742 คน และโรคหัวใจและหลอดเลือด 11,666 คน และโรคมะเร็งอื่นๆ 7,244 คน

นพ.นพพร กล่าวอีกว่า จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 52.2 พันล้านบาท โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์เท่ากับ 10,137 ล้านบาท , ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทางการแพทย์เท่ากับ 1,063 ล้านบาท , การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ 370 ล้านบาท , การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดูแลผู้ป่วยเท่ากับ 147 ล้านบาท และการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควร คิดเป็น 77% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ 73% ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]