ข่าว ราคาบุหรี่ - ดูสกู๊ปข่าว ราคาบุหรี่ คลิก!

จากทุกสถานีข่าว ราคาบุหรี่ - ข่าวราคาบุหรี่

แอร์เอเชียเอ็กซ์เปิดราคาบินญี่ปุ่น2,990บาท

วันที่ 2014-07-07 11:42:28 โดย post today - 16.7882175445557


[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

ราคาทองคำปรับลด 200 บาท ทองรูปพรรณ 20,350 บาท

วันที่ 2014-07-15 12:59:19 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 11.8797225952148

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำวันนี้ (15 ก.ค.) เมื่อเวลา 09.27 น. ทองคำแท่งรับซื้อราคาบาทละ 19,850 บาท ปรับลดจากเมื่อวานนี้ 200 บาท ขายออกราคาบาทละ 19,950 บาท ปรับลดจากเมื่อวานนี้ 200 บาท ขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อราคาบาทละ 19,556.40 บาท ปรับลดจากเมื่อวานนี้ 197.08 บาท ขายออกราคาบาทละ 20,350 บาท ปรับลดจากเมื่อวานนี้ 200 บาท[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

เผยบุหรี่ 5 ยี่ห้อยังขายราคาต่ำเฉลี่ย 25-30 ต่อซอง

วันที่ 2014-07-27 12:00:58 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 9.75272369384766

นักวิชาการ เผยบุหรี่ซอง 5 ตรายังราคาถูก ไม่ช่วยลดคนสูบ ชี้อัตราภาษีมวนละ 1 บาทต่ำเกิน หนุนขึ้นอีก เพื่อชดเชยการสูญเสียค่ารักษาโรคที่มาจากการสูบบุหรี่

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า รายงานการสำรวจราคาบุหรี่และยาเส้น ปี2557 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทำร่วมกับ ศจย. พบว่าบุหรี่ซองอย่างน้อย 5 ตราที่ยังขายซองละ 25-30 บาท เนื่องจากการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซองที่ใช้คำนวณตามปริมาณมีอัตรา ต่ำเกินไป คือที่ 1 บาทต่อกรัม ทำให้บุหรี่ราคาถูกซองละ 25-30 บาทยังไม่หมดไป จึงควรเพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณบุหรี่ซิกาแรตเพิ่มขึ้นเป็น 2 บาทต่อกรัม หรือเฉลี่ยซองละ 30-40 บาท เนื่องจากต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย จากโรคที่มาจากการสูบบุหรี่มีมูลค่าเฉลี่ยกว่า 30 บาทต่อบุหรี่ 1 ซองแล้ว

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

รีดภาษีบุหรี่ราคาสูงขึ้น 10% ลดการสูบได้ 8%

วันที่ 2014-07-29 16:23:25 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 8.71102333068848

วันนี้ (29 ก.ค.) ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงข่าวภายหลังเปิดประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “ภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การบริโภคยาสูบส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผู้สูบเองและผู้ที่สัมผัสควัน จนป่วยเป็นโรคและเสียชีวิต จากการศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่ในปี 2552 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย พบว่า มีคนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป 50,710 คน หรือประมาณ 12% ของการตายทั้งหมด โดยเป็นผู้ชาย 42,989 คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายหลัก 11,895 คน ต่อมาคือมะเร็งปอด 11,742 คน และโรคหัวใจและหลอดเลือด 11,666 คน และโรคมะเร็งอื่นๆ 7,244 คน

นพ.นพพร กล่าวอีกว่า จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 52.2 พันล้านบาท โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์เท่ากับ 10,137 ล้านบาท , ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทางการแพทย์เท่ากับ 1,063 ล้านบาท , การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ 370 ล้านบาท , การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดูแลผู้ป่วยเท่ากับ 147 ล้านบาท และการสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควร คิดเป็น 77% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ 73% ของงบประมาณทางด้านสาธารณสุข

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]