ข่าว ผู้จัดการออนไลน์ - ดูสกู๊ปข่าว ผู้จัดการออนไลน์ คลิก!

จากทุกสถานีข่าว ผู้จัดการออนไลน์ - ข่าวผู้จัดการออนไลน์

ภาพจีนประจำสัปดาห์ (15-21 ก.ย. 2557)

วันที่ 2014-09-22 07:12:04 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 23.8448829650879ข่าวที่เกี่ยวข้อง ภาพจีนประจำสัปดาห์ (8-14 ก.ย. 2557) ภาพจีนประจำสัปดาห์ (1 - 7 ก.ย. 2557) ภาพจีนประจำสัปดาห์ (17 ส.ค.-24 ส.ค. 2557) ภาพจีนประจำสัปดาห์ (10-16 ส.ค. 2557) ชมจันทร์กระจ่างฟ้าในวันไหว้พระจันทร์ 2014

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

ส.สัตวบาลฯวอนหยุดส่งต่อคลิปทำลายอุตฯเกษตร

วันที่ 2014-09-04 13:23:33 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 21.8346328735352

astv ผู้จัดการออนไลน์ -สมาคมสัตวบาลฯ วอนหยุดส่งต่อคลิปทำลายอุตสาหกรรมเกษตรของชาติ ย้ำไทยมีมาตรฐานการผลิตสัตว์ระดับโลก

นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า ในขณะที่นักสัตวบาลทั่วประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยให้ก้าวสู่สากล แต่ก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มกลับสร้างความไม่น่าเชื่อถือต่อวงการอาหารไทย ผ่านคลิปวีดีโอที่มีการพาดพิงเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของวงการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร โดยอ้างว่าระบบเกษตรพันธสัญญาทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์มีความไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิต ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารไทย

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

พนง.แบ็กซ์เตอร์ฯ รวมพลังพัฒนาศาสนสถาน

วันที่ 2014-09-04 13:20:03 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 21.5722026824951

astv ผู้จัดการออนไลน์- พนักงานแบ็กซ์เตอร์ฯ รวมพลังสร้างสัปปายะ ร่วมผนวก “1 โรงงาน 1 วัด” พัฒนาศาสนสถานตามหลัก 5ส

วัดถือ เป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ตั้งแต่อดีตมาคนไทยใช้วัดเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประชุมหมู่บ้าน การประชุมราชการ หรือให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุควัตถุนิยม ทำให้ผู้คนห่างวัดโดยไม่รู้ตัว วัดหลายแห่งจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

“จากล้านนาสู่สยามสแควร์”

วันที่ 2014-09-09 16:27:17 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 21.1664028167725

astv ผู้จัดการออนไลน์ - สสว. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาฯ จัดงาน “จากล้านนาสู่สยามสแควร์” ยกระดับพัฒนาสินค้า otop ในกลุ่มภาคเหนือ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “จากล้านนาสู่สยามสแควร์” ที่บริเวณหน้าศูนย์การ ค้า sq1 สยามสแควร์ ซอย 7 เขตปทุมวัน โดยมีนายชัยวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

ซีพีเอฟจับมือสถาบันฯปัญญาภิวัฒน์ผลิตบัณฑิตป้อนครัวโลก

วันที่ 2014-10-20 19:21:40 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 20.7998065948486

ซีพีเอฟจับมือสถาบันฯปัญญาภิวัฒน์ผลิตบัณฑิตป้อนครัวโลกastv ผู้จัดการออนไลน์ -ซีพีเอฟลงนามความร่วมมือกับ สถาบันฯ ปัญญาภิวัฒน์ ผลิตบัณฑิตคุณภาพป้อนครัวโลก

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและเปิดหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม โดยบุคลากรซีพีเอฟและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ การเรียนด้านอาหารสัตว์และโภชนาการ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โรคสัตว์และการป้องกันโรคระบาด และวิธีการจัดการเทคโนโลยีฟาร์มที่ดี ฯลฯ เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานสากล โดยจะเปิดสอนภาคการศึกษาแรกในเดือนมิถุนายน 2558 นี้

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]