ข่าว คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย - ดูสกู๊ปข่าว คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย คลิก!

จากทุกสถานีข่าว คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย - ข่าวคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย

ปลัดมท.แต่งตั้งโยกย้ายปลัด-ผู้ตรวจฯ-ผอ.สำนัก 69 ตำแหน่ง

วันที่ 2014-12-09 12:06:42 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 45.6331520080566

รายงานข่าวแจ้งว่า นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 755/2557 เเละ756/2557 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2557 เพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง โดยกําหนดให้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ ตั้งเเต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป ดังนี้

คำสั่งที่ 755/2557 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งปลัดจังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จํานวน 13 ราย ได้เเก่

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]