ข่าว การบริโภค - ดูสกู๊ปข่าว การบริโภค คลิก!

จากทุกสถานีข่าว การบริโภค - ข่าวการบริโภค

เกาหลีใต้เผย GDP ปี 57 ขยายตัว 3.3% -การส่งออกยังสดใส

วันที่ 2015-03-25 12:50:53 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 6.56489133834839

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ขยายตัวเพียง ร้อยละ 2.9 ขณะที่การบริโภคในภาคเอกชน และการส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัว
ทั้งนี้ การบริโภคของภาคเอกชน ปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.8 ในปี 2557 จากระดับร้อยละ 1.9 ในปี 2556 ส่วนการส่งออกในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

กทม.เตรียมประกาศยุทธศาสตร์ 5 ข้อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 2015-03-13 19:06:03 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 5.69491147994995

นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ มีความรุนแรงและขยายวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มเป็นนักดื่มหน้าใหม่มากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมสรรพสามิต ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558-2559 เพื่อใช้เป็นกรอบการทำงานควบคุมป้องกันและจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับแผนฯ ระดับชาติ
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯวันนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

สมาคมฯ ไข่ไก่วอนรัฐแก้ภาวะผลผลิตล้นตลาด ราคาหน้าฟาร์ม-ตลาดไม่สมดุล

วันที่ 2015-03-13 09:41:22 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 5.62446260452271

นายมงคล พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า ขณะนี้อัตราการบริโภคไข่ไก่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน จึงทำให้การบริโภคลดลงอย่างมาก ปัจจุบันราคาไข่ไก่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไปอยู่ที่ฟองละ 1.80-1.90 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงถึง 2.50 บาทต่อฟอง แต่กลับพบว่าผู้ค้าในท้องตลาดขายไข่ไก่ในราคาสูงถึงฟองละ 3 บาท ทำให้ผู้บริโภคยิ่งลดปริมาณการบริโภคไข่ไก่ลงไป และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร
ภาวะราคาไข่ไก่ที่ไม่สมดุลกันระหว่างราคาหน้าฟาร์ม กับราคาขายในท้องตลาดดังกล่าว มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคด้วย ซึ่งทำให้เกิดภาวะผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด จึงเรียกร้องให้รัฐเข้ามาดูแล เพราะอาจจะทำให้เกษตรกรต้องเลิกเลี้ยงไก่ไปในที่สุด

[หน้าที่เก็บไว้] - [ข่าวที่คล้ายกัน]

อ่านข่าวทั่วประเทศไทย

คลิกที่ชื่อจังหวัดเพื่อดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดที่ต้องการ
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอิสาน
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • สุรินทร์
 • ศรีสะเกษ
 • อุบลราชธานี
 • ยโสธร
 • ชัยภูมิ
 • อำนาจเจริญ
 • หนองบัวลำภู
 • ขอนแก่น
 • อุดรธานี
 • เลย
 • หนองคาย
 • มหาสารคาม
 • ร้อยเอ็ด
 • กาฬสินธุ์
 • สกลนคร
 • นครพนม
 • มุกดาหาร
 • ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้