MySQL Fulltext Parser ภาษาไทย

วันที่ 28 เมษายน 2552

บริการติดตั้งและเป็นที่ปรึกษาในการใช้งาน MYSQL Fulltext Search สำหรับภาษาไทย ซึ่งเป็น Plugin สำหรับติดตั้งใน MySQL เพื่อให้ค้นหาข้อมูลประเภทบทความ ที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL ด้วยความ รวดเร็ว แม่นยำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • มีความเร็วในการค้นหาสูง เหมาะสำหรับข้อมูลจำนวนมาก
  • ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆของ MySQL ได้ เช่น ค้นหาตามหมวดหมู่ ค้นหาตามวันที่
  • สามารถค้นหา ชื่อคน และชื่อเฉพาะต่างๆ หรือคำศัพท์เฉพาะทางได้ โดยไม่ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลคำศัพท์
  • สามารถค้นหาคำ ในกรณีที่สะกดคำค้นผิดบางตัวอักษร (ผิดไม่เกิน 15%)
  • สำหรับ MySQL 5.1 (เรามีบริการอัพเกรด MySQL และปรับแต่งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ)
  • ชมตัวอย่างการใช้งานได้ที่ http://paidoo.net

รับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Google Maps

วันที่ 26 สิงหาคม 2552

บริการพัฒนาแผนที่ Google Maps ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเ)็นบนเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์มือถือ พร้อมระบบค้นหาสถานที่ ค้นหาเส้นทาง โดยทีมงานที่มีความชำนาญในการใช้ Google Maps ทุกรูปแบบ