พม.แจง "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ไม่มีให้เพิ่ม 100 บาท เว้นกลุ่มลงทะเบียนบัตรคนจน ได้เพิ่ม 50-100 บาท ตามรายได้

วันที่ 2018-10-11 16:57:35 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9610000101978

ข่าวที่เกี่ยวข้อง พม.แจง

ข่าวที่คล้ายกัน