โปรดเกล้าฯให้ รอง ผบ.หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์ฯ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 2018-10-10 19:10:41 โดย post today - Breaking News

 
tags :
 

ที่มา : https://www.posttoday.com/social/royal/567197