“สทนช.” ติดตามภัยแล้งภาคอีสาน เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์

วันที่ 2018-10-10 13:20:47 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - SMEs

 
tags :
 

ที่มา : https://mgronline.com/smes/detail/9610000101359