(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.939 บาท/ดอลลาร์

วันที่ 2018-10-09 10:25:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเงิน-การลงทุน

 
tags :
 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (8 ต.ค. 61)ยอยู่ที่ระดับ 32.939 บาท/ดอลลาร์

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/815242