(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.338 บาท/ดอลลาร์

วันที่ 2018-10-04 10:20:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเงิน-การลงทุน

 
tags :
 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (3 ต.ค. 61)ยอยู่ที่ระดับ 32.338 บาท/ดอลลาร์

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/814818