วิ่งทำความดี"GOOD GUY Run 2018"2 ธ.ค.นี้

วันที่ 2018-10-03 16:45:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - ไลฟ์สไตล์

 
tags :
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จับมือกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/814770