เขตบางรักเร่งแก้เครนล้มทับเสาไฟฟ้าซอยศาลาแดง ประสาน กฟน.ตรวจสอบสายสื่อสาร

วันที่ 2018-09-14 16:28:25 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9610000092316