ครม.เห็นชอบเงินทุนเงินอุดหนุนการศึกษา

วันที่ 2018-09-11 19:45:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเมือง

 
tags :
 

ครม.ยเห็นชอบเงินทุนเงินอุดหนุนการศึกษายเพื่อความเสมอภาค 1,222ยล้านบ.ยเพื่อเด็กขาดแคลน

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/812791