มท.2 ย้ำ 'กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน' ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี

วันที่ 2018-08-10 17:04:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเมือง

 
tags :
 

มท.2 เน้นย้ำ "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809992