รอดูของจริง สั่งยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาบัตรประชาชน

วันที่ 2018-08-10 12:35:00 โดย ไทยรัฐ - ข่าวด่วน

 
tags :
 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/1351925