กสร. เล็งออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการฟาร์มสัตว์ปีก

วันที่ 2018-08-10 10:35:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเมือง

 
tags :
 

กสร. เล็งออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการฟาร์มสัตว์ปีก

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809945