เปิดต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” กาฬสินธุ์ ช่วยคนสูงวัยใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ

วันที่ 2018-07-11 11:49:39 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9610000068655