ดูแลผู้แสวงบุญแดนพุทธภูมิ พบส่วนใหญ่ป่วยโรคทางเดินหายใจ-ทางเดินอาหาร

วันที่ 2018-02-13 14:51:16 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9610000014883