กพร.จัดงบ 4.7 ล้านบาท ฝึกอาชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 2017-08-11 16:50:21 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

กพร.จัดงบกว่า 4.7 ล้านบาท ฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 1,500 คน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กพร.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 4,756,400 บาท ในโครงการฝึกอาชีพเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของประชานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนด้วย ซึ่งในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ (สนพ.กาฬสินธุ์) ได้จัดทำโครงการคลินิคช่างศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันบ้านดอนแคนเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอฆ้องชัย ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร มีผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 ณ วัดบ้านโนนศิลาเลิง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้คำแนะนำกับผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมคนอื่นๆ ต่อไป นอกจากการฝึกอบรมแล้ว สนพ.กาฬสินธุ์ ยังให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมจัดสาธิตการทำอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 600 คน

นายธีรพล กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ จำนวน 86 ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเหล่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป สำหรับจังหวัดอื่นๆ ได้ออกให้ความช่วยเหลือทั้งการฝึกอาชีพ การนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเช่นกัน เช่น น้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ข้าวกล่อง จำนวน 2,000 กล่องและอื่นๆ อีกกว่า 20 รายการ สำหรับวัสดุฝึกบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ ปูนซีเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด กระเบื้องปูพื้นจากการสนับสนุนของ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 20,000 บาท

"จากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลหลากท่วมขังหลายจังหวัด ทำให้บ้านเรือน พืชสวนไร่นาด้านการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก อาทิ สกลนคร บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร หนองคาย อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี เพชรบูรณ์ และกาฬสินธุ์ บางจังหวัดสถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว ในระยะฟื้นฟูนั้น กพร. ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ดำเนินการสำรวจความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้ตรงกับตามความต้องการ ทั้งนี้ ตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือฝึกอาชีพในเบื้องต้นรวม 1,520 คน สอดรับกับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้" นายธีรพล กล่าว

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000082206