เตรียมจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 2017-08-10 17:30:33 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

"ธนะศักดิ์"ตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด จัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้สมพระเกียรติ ใช้คิวอาร์โค้ชนำชม เพิ่มอักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้พระเมรุมาศ ในเดือน พ.ย. ด้าน วธ.พิมพ์แผ่นพับนำชม 9 แสนแผ่น มีภาษาอังกฤษ-จีน สำหรับชาวต่างชาติ
วันนี้ (10 ส.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่2/2560 โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม
พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย ดังนี้ 1.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 3.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงมหรสพระหว่างการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน 4.คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ โดยแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน 5.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการในคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มี รมว.วธ. เป็นประธาน ทั้งนี้ นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กำหนดจัดวันที่ 1 - 30 พ.ย.นี้ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการในคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีจะทำหน้าที่ประสานกับแต่ละชุด

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจะใช้แนวทางการเดียวกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง โดยจะแบ่งเป็นเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นนั่ง ซึ่งจะเพิ่มชาวต่างชาติ โดยการเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญเน้นความปลอดภัย นอกจากนี้ในระหว่างรอเข้าชมจะมีการจัดแสดงมหรสพบนเวทีมหรสพ จะยังไม่ดำเนินการรื้อ เพื่อให้บรรยากาศเหมือนงานพระราชพิธี
"การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีกำหนด 30 วัน ผมให้แนวทางเวลาเข้าชม เวลา 07.00- 23.00 น. โดยจัดเป็นรอบๆ ละ 500 คน รอบต่อไปห่างกัน 10 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าชม ทั้งนี้ ตนมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปวัดก้าว วัดจุดที่น่าสนใจ และจุดถ่ายภาพ เพื่อคำนวณการใช้เวลาในการเข้าชมนิทรรศการ ผมมั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า 3 ล้านคน พร้อมทั้งเพิ่มแพทย์และพยาบาลภาคสนามด้วย ซึ่งเมื่อจัดนิทรรศการเสร็จแล้วทุกคนจะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เกิดความรักและสามัคคี เป็นนิทรรศการจัดโดยประชาชน เพื่อประชาชน น้อมถวายพระองค์ท่าน โดยเดือนกันยายนนี้จะเห็นแผนงานที่เรียบร้อย ผมฝากการบ้านที่สำคัญ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีเวลา 3 วันหรือ 72 ชั่วโมง ที่จะเคลื่อนย้ายนิทรรศการทั้งหมดเข้าพระเมรุมาศ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมวันที่ 1 พ.ย. "พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าว
นายวีระกล่าวว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและการประสานงานเข้าชม และประชาสัมพันธ์จะบูรณาการกับคณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด เบื้องต้นได้ศึกษาข้อมูลการเปิดให้เข้าชมพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพที่เคยดำเนินการ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าชมในบริเวณอาคารพระเมรุมาศเป็นหลักซึ่งถือเป็นข้อมูลที่จะนำมาพิจารณารูปแบบและเวลาการนำชมให้ดีที่สุด ที่สำคัญยังเปิดให้ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการได้มีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศเช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยจะใช้ศาลาลูกขุน จำลองพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และสัตว์หิมพานต์ให้ผู้พิการทางสายตาจับต้องได้ อีกทั้งยังมีอักษรเบรลล์ในจุดที่พิเศษ และสำคัญ ตลอดจนการจัดรถวิลแชร์รองรับ สำหรับระบบนำชมครั้งนี้ จะใช้ระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ช เป็นหลักเพื่อลดเวลาการอธิบายของผู้นำชม และประชาชนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
" การจัดรูปแบบการนำชมจะปรับไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าแต่ละวันจะมีประชาชนมารอคิวมากน้อยแค่ ไหน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเปิด-ปิดอีกครั้ง เพราะอยากให้ประชาชนเข้าชมได้มากที่สุด รวมทั้งการจัดระบบครั้งนี้จะพยายามจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมขนบประเพณี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ขณะนี้ วธ.เตรียมจัดพิมพ์แผ่นพับนำชมเบื้องต้น จำนวน 9 แสนแผ่น อีกทั้งจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และจีน พร้อมกันนี้จะมีภาพถ่ายพระเมรุมาศเป็นที่ระลึก" นายวีระ กล่าว
นายอนันต์ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ แบ่งออกเป็นนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยกำหนดพื้นที่จัดแสดงภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรมทั้งหมด โดยจะผนวกเนื้อหานิทรรศการตั้งแต่ด้านหน้าพระเมรุมาศที่มีการประดับมณฑลพิธีด้วยแปลงนาข้าว กังหันน้ำชัยพัฒนา นิทรรศการการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศทุกขั้นตอน ซึ่งได้กำหนดจัดในอาคารอื่นๆ ได้แก่ ศาลาลูกขุน 1 จำนวน 2 หลัง และอาคารศาลาลูกขุน 2 อีก 2 หลัง พร้อมทั้งมีคำบรรยายให้ความรู้ทุกส่วนของการจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ได้กำหนดว่าขอให้มีการจัดนิทรรศการที่มีความหลากหลาย มีความเคลื่อนไหว การสาธิตการทำงานด้านต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งกรมศิลปากรจะมีการจัดทำทางลาด ทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา และ ผู้พิการนั่งวิลแชร์ด้วย
“ในช่วง 30 วันที่จัดนิทรรศการนั้นจะจัดแสดงมหรสพในช่วงค่ำ โดยใช้เวทีใหญ่ของการจัดแสดงมหรสพสมโภชในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่ง พล.อ.ธนะศักดิ์ ได้สั่งการว่า ให้นำการแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อาทิ โขน ซึ่งอาจจะตัดตอนการแสดงให้สั้นลง และให้มีการแสดงที่หลากหลาย รวมถึงมีการแสดงของเยาวชนด้วย จะประสานกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป ” นายอนันต์ กล่าว

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000081780