กรมศิลป์ เตรียมดัน “เมืองโบราณศรีเทพ” เข้าลิสต์มรดกโลก

วันที่ 2017-07-17 17:08:11 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

ดังนั้น กรมศิลปากรจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี สถาปัตยกรรม และ สภาวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ มาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ในการสนับสนุนการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองศรีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นและผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจะมีการประมวลผล และศึกษาข้อมูลวิชาการและประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และมีการขุดค้นเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น ก่อนเสนอมรดกโลกต่อไป

ด้าน น.ส.พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) กรมศิลปากร กล่าวว่า เมืองโบราณศรีเทพ มีการค้นหลักฐานทางโบราณคดี คือ กระดูกมนุษย์ที่ฝังอยู่พื้นที่เดียวกันในลักษณะหลุมฝังศพ ร่วมกับเครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใช้ นอกจากนี้ ยังพบว่า พุทธศตวรรษที่ 16 - 18 ช่วงที่รับวัฒนธรรมทวารวดี มีการขุดคูน้ำรอบเมือง และมีการก่อสร้างศาสนสถานหลายแห่ง โดยมีเทวสถานที่สำคัญ 2 กลุ่ม คือ โบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง และ ปรางค์ศรีเทพ รวมทั้งมีร่องรอยการคัดแปลงเทวสถานให้เป็นวัดในพุทธศาสนาด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีการค้นพบจารึกอักษรปัลลวะบันทึกภาษาสันสกฤต บอกเล่าพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และผู้เป็นใหญ่ในอาณาจักร คือ พระเจ้าศรีภววรมัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบราณแห่งนี้ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน และมีลักษณะทางศิลปกรรมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบทวารวดีในภาคกลางและวัฒนธรรมเขมรในภาคอีสานด้วย

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072610

ข่าวที่เกี่ยวข้อง กรมศิลป์ เตรียมดัน “เมืองโบราณศรีเทพ” เข้าลิสต์มรดกโลก

ข่าวที่คล้ายกัน