“เขียวชมเมือง” นั่งชิลชมวิวเวียงเก่าในเชียงใหม่

วันที่ 2017-07-17 16:42:08 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ท่องเที่ยว

 
tags :
 

* * * * * * * * * * * * * *

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.comที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072675

ข่าวที่เกี่ยวข้อง “เขียวชมเมือง” นั่งชิลชมวิวเวียงเก่าในเชียงใหม่

ข่าวที่คล้ายกัน