บริษัทตั้งใหม่มิ.ย.เพิ่มขึ้น10% เผยธุรกิจขนส่ง-ขนถ่ายสินค้ามาแรง

วันที่ 2017-07-17 16:07:10 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ธุรกิจ

 
tags :
 

"พาณิชย์"เผยบริษัทตั้งใหม่เดือนมิ.ย. 6,525 ราย เพิ่มขึ้น 10% เผยธุรกิจก่อสร้างมาแรง ส่วนขนส่งและขนถ่ายสินค้ามาแรงติดอันดับที่ 5 หลังจากก่อนหน้านี้ไม่เคยติดอันดับเลย เหตุมีการลงทุนเพิ่มในอีอีซีและเพิ่มตามการส่งออกที่ขยายตัว มั่นใจปีนี้ยอดทั้งปีทะลุ 6.6 หมื่นรายแน่

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมิ.ย.2560 มีจำนวน 6,525 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.2560 เพิ่มขึ้น 12% เทียบกับเดือนมิ.ย.2559 เพิ่มขึ้น 10% มีทุนจดทะเบียนตั้งใหม่จำนวน 40,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130% และนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,548 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.2560 เพิ่มขึ้น 44% และเทียบกับเดือนมิ.ย.2559 เพิ่มขึ้น 11% โดยมีทุนจดทะเบียนเลิก 8,084 ล้านบาท ลดลง 20%

สำหรับธุรกิจที่มีการจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปมีการตั้งใหม่เป็นอันดับหนึ่ง เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับและธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่มาแรง จากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยติดอันดับมาหลายปี ก็มาติดอันดับที่ 5 โดยมีการลงทุนเพิ่มในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และตามการขยายตัวของการส่งออก

ส่วนการจดทะเบียนตั้งใหม่ในช่วง 6 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจำนวน 35,942 ราย เพิ่มขึ้น 11% มีทุนจดทะเบียน 164,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% และจดทะเบียนเลิก 6,481 ราย ลดลง 5% มีทุนจดทะเบียนเลิก 31,532 ล้านบาท ลดลง 52%

น.ส.บรรจงจิตต์กล่าวว่า กรมฯ คาดว่า การจดทะเบียนตั้งใหม่ทั้งปี 2560 จะมียอดจดทะเบียนสูงถึง 6.6 หมื่นราย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางฟื้นตัวขึ้น และมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวก็ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และยังมีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนของต่างชาติที่มีความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน มีบริษัทจดตั้งทั้งประเทศ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2560 จำนวน 1,396,254 ราย ทุนจดทะเบียน 21 ล้านล้านบาท โดยในจำนวนนี้ ยังคงดำเนินกิจการอยู่ 665,618 ราย แยกเป็นบริษัทจำกัด 484,649 ราย ทุนจดทะเบียน 10.70 ล้านล้านบาท ห้างหุ้นส่วนสามัญ/จำกัด 179,795 ราย ทุนจดทะเบียน 4.7 แสนล้านบาท และบริษัทมหาชนจำกัด 1,174 ราย ทุนจดทะเบียน 5.05 ล้านล้านบาท

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072655