ศอ.บต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกแก่เยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 2017-07-17 14:50:40 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ภูมิภาค

 
tags :
 


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวก แก่เยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผอ.สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. นายสมมาตร ดาแหลหมัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการและประสานนโยบาย ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากร นักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และสถานศึกษาปอเนาะ จำนวน 300 คน เข้าร่วมที่ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี


ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072602

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ศอ.บต.จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกแก่เยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

ข่าวที่คล้ายกัน