สสจ.ยะลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์

วันที่ 2017-07-17 12:14:26 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ภูมิภาค

 
tags :
 


สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ควรไปตรวจกับแพทย์ประจำเพื่อตรวจ และแจ้งให้ทราบว่าต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ขอยาที่ใช้อยู่ประจำติดตัวไปในปริมาณที่เพียงพอ จนถึงวันเดินทางกลับ ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด ส่วนการดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกัน และแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ

นายมะ สาแม อิหม่ามประจำมัสยิดสะเตง ซึ่งเป็นแซะของบริษัท ฮิดายะห์ทัวร์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหาเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสภาพความพร้อมของร่างกาย เช่นโรคประจำตัว โรคหัวใจ และโรคหืดหอบ อาการทางเดินหายใจ แต่ก็ได้รับความดูแลช่วยเหลือ จาก อสม.ฮัจย์ ที่ได้ให้ความรู้ กับแซะ เป็นการเบื้องต้น ที่จะแนะนำการเตรียมความพร้อม ทั้งสภาพจิตใจและร่างกาย ก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์


ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072511