(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.904 บาท/ดอลลาร์

วันที่ 2017-07-17 10:23:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเงิน-การลงทุน

 
tags :
 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (14 ก.ค. 60) อยู่ที่ระดับ 33.904 บาท/ดอลลาร์

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/764799