ไทย-กัมพูชาตกลงร่วมพีอาร์ พ.ร.ก.การทำงานคนต่างด้าว

วันที่ 2017-07-16 17:16:02 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - Breaking news

 
tags :
 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือกัมพูชา - ไทย ว่า ฝ่ายไทยได้ชี้แจงถึง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนนายจ้างให้ถูกต้องตรงกับสถานที่ทำงานในปัจจุบันของคนต่างด้าว และการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึง 7 สิงหาคม 2560 โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์เป็นสองภาษา พร้อมแจกเอกสารการเดินทางค้างกว่า 160,000 เล่มให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072310