“พพ.” ดันดีเอสเอ็มชิลเลอร์เข้าบัญชีโรงงาน-อาคารควบคุมอัดงบหนุนทั่วประเทศ500ลบ.

วันที่ 2017-07-16 10:45:05 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ธุรกิจ

 
tags :
 

พพ. เดินหน้าโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (DSM Chiller) หนุนโรงงานและอาคารควบคุมทั่วประเทศ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานให้ชาติ อัดเงิน 500 ล้านบาทหนุนปรับเปลี่ยนระบบเปิดให้ยื่นถึง 20 ส.ค.นี้

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2560 พพ.ได้เปิดให้สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่และระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (DSM Chiller) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการและลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ โดยมีวงเงินสนับสนุนการดำเนินงานรวม 500 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

“โครงการนี้จะช่วยให้สถานประกอบการลดการใช้ไฟฟ้า ในระบบความเย็นได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ได้รับองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นจากที่ปรึกษา โดยจะเปิดรับจนถึง20 ส.ค.นี้ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดการปล่อยสินเชื่อ” นายประพนธ์กล่าว

ทั้งนี้คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมจะต้องเป็น 1.โรงงาน/อาคารควบคุมเอกชนทั่วประเทศ ที่มีระบบทำความเย็นขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 100 ตันความเย็นขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตรขึ้นไป 2.บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) เป็นผู้ขอรับเงินสนับสนุนแทนโรงงาน/อาคารควบคุม 3. เป็นสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการลงทุน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

สำหรับเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุน 1.มาตรการที่ขอรับเงินสนับสนุนต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพในระบบทำความเย็น โดยมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปีได้รับเงินสนับสนุน 1 บาทต่อหน่วยต่อปี มาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุนตั้งแต่3 ปีขึ้นไปได้รับเงินสนับสนุน2 บาทต่อหน่วยค่าไฟฟ้าต่อปี 2. อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งต้องมีมาตรฐาน และดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวันลงนามสัญญาสนับสนุน

3.สถานประกอบการต้องขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 50,000 หน่วยต่อปี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อแห่ง 4. ผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่เป็นบริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) จะต้องมีหนังสือยินยอมจากสถานประกอบการผู้ใช้พลังงานให้เป็นผู้รับการสนับสนุนจากโครงการและวงเงินสนับสนุนรวมทุกสัญญาต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072198

ข่าวที่เกี่ยวข้อง “พพ.” ดันดีเอสเอ็มชิลเลอร์เข้าบัญชีโรงงาน-อาคารควบคุมอัดงบหนุนทั่วประเทศ500ลบ.

ข่าวที่คล้ายกัน