ผงะ! คนไทยเห่อของหรู สินค้าดังแห่เจาะตลาดไทยกว่า 100 แบรนด์ใน 2 ปี

วันที่ 2017-07-15 21:23:20 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ธุรกิจ

 
tags :
 

4 ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดสินค้าหรู
นายเจอโรม กล่าวอีกว่า ผู้บริโภคสินค้าหรูกลุ่มสำคัญของคนไทยคือคนยุคมิลเลนเนียลซึ่งถือเป็นผู้มีอิทธิพล (Influencer) ต่อแบรนด์ต่างๆ เนื่องจากมักมีพฤติกรรมการช้อปและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อคือ “เป็นการให้รางวัลชีวิตตนเอง” ในขณะที่ชาวต่างประเทศใช้เหตุผลด้าน “คุณภาพสินค้า” โดยคนไทยส่วนใหญ่ 64% ให้ความสำคัญด้านการออมเงินและมีความระมัดระวังในการจับจ่ายสูง ขณะที่มีเพียง 14% ที่มีปฏิสัมพันธ์จับจ่ายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสินค้าหรูให้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญคือ
1.ความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่มีความเป็นส่วนบุคคลและบ่งบอกความเป็นตัวเองมากขึ้น
2.ความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากลูกค้าหลักคือกลุ่มคนมิลเลนเนียลมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและไม่ค่อยชอบความวุ่นวายในการเลือกซื้อสินค้า
3.ความสะดวกรวดเร็วในการบริการและส่งมอบสินค้า เนื่องจากเป็นการตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มหลักคือ คนยุคมิลเลนเนียม
4.ความรู้สึก เนื่องจากลูกค้าต้องการเห็นแบรนด์มีจิริยธรรมต่อสังคมมากขึ้น

ความเห็นข้างต้นของ นายเจอโรม ยังสอดรับกับมุมมองของ ดร.ฐิติพร ซึ่งให้ความเห็นถึงทิศทางของของตลาดสินค้าหรูในประเทศไทยอย่างน่าสนใจว่า ผู้บริโภคที่เริ่มซื้อสินค้าหรูเพราะต้องการบ่งบอกบางสิ่งบางอย่าง เช่น สถานะทางสังคม แต่เมื่อใช้สินค้าหรูจนเกิดความเคยชินก็จะเริ่มเบื่อแบรนด์สินค้านั้น จึงทำให้มีความต้องการสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น จึงทำให้มีสินค้าหรูแบรนด์แปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งเท่ากับเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์สินค้าหรูของคนไทยให้ประสบความสำเร็จในที่สุด


MGR Ibusiness

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072130

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ผงะ! คนไทยเห่อของหรู สินค้าดังแห่เจาะตลาดไทยกว่า 100 แบรนด์ใน 2 ปี

ข่าวที่คล้ายกัน