กสร.ปล่อยกู้ 10 ล้านบาท ลดภาระลูกจ้างเอสเอ็มอีแบงก์

วันที่ 2017-07-15 14:20:56 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ เอสเอ็มอีแบงก์ 10 ล้านบาท ลดภาระหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน พร้อมเชิญชวนสถานประกอบกิจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระหนี้สินให้ลูกจ้าง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้จำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อนำไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อลดภาระหนี้อัตราดอกเบี้ยสูง และพัฒนาคุณภาพของพนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กสร. มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน 390 ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ รวม 260 สัญญา เป็นเงินกว่า 1,999 ล้านบาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯกว่า 2.2 แสนคน

นายอภิญญา กล่าวว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่เป็นหลักประกันในอนาคตให้กับลูกจ้าง พนักงาน กรณีที่มีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูก ซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบให้กับลูกจ้างได้อีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072029