ค้นเขาโนราห์-เหล็กไฟหาชนวนมรณะฆ่ายกครัว ปมสัมปทานโรงโม่หินชะงัก แหล่งโบราณคดี-ชาวบ้านต้าน

วันที่ 2017-07-15 16:31:36 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - อาชญากรรม

 
tags :
 


จากการตรวจสอบหลักฐานพบว่าเดิมสัมปทานดังกล่าวมีบริษัทตรังศิลาทองเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2555 เนื้อที่ 62 ไร่ 72 ตารางวา แต่ปรากฏว่าไม่สามารถก่อสร้างได้ ต่อมาจึงได้ขายสัมปทานให้บริษัทอ่าวลึกศิลาทอง ซึ่งได้ร่วมทุนกับบริษัท กระบี่ ภูทรัพย์อนันต์ จำกัด ที่มี นายเชษฐ์ดนัย ถิ่นพังงา และนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ เป็นกรรมการบริหาร แต่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการใดๆต่อได้ เนื่องจากติดขัดปัญหาหลายประการ ร่วมทั้งยังถูกต่อต้านจากมวลชนในพื้นที่อีกด้วย

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072066

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ค้นเขาโนราห์-เหล็กไฟหาชนวนมรณะฆ่ายกครัว ปมสัมปทานโรงโม่หินชะงัก แหล่งโบราณคดี-ชาวบ้านต้าน

ข่าวที่คล้ายกัน