จบในภาพเดียว! ขั้นตอนขออนุญาต "ต่างด้าวเถื่อน" ไร้เอกสารทำงานถูก กม.

วันที่ 2017-07-15 14:07:00 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

สรุปง่ายๆ จบในภาพเดียว ขั้นตอนการขออนุญาตต่างด้าวเถื่อนไร้เอกสารแสดงตน ให้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ "ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน" เพื่อรองรับคำสั่งมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการผ่อนปรนบทลงโทษตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเถื่อนเข้าใจขั้นตอนง่ายขึ้น มีรายละเอีนดดังนี้

1.รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เปิดศูนย์ทั่วประเทศ 100 ศูนย์ ทำงานบนระบบอินเทอร์เน็ต ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2560

2.ตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์ นายจ้างและลูกจ้าง ทำงาน 5 หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน คือ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1 หน่วยงานทหาร ระยะเวลาดำเนินการขั้นตอนนี้ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม-6กันยายน 2560 กรณีคนต่างด้าวไม่เกิน 500,000 คน

ทั้งนี้ แบ่งคนต่างด้าวออกเป็น 3 สัญชาติ คือ 1.พม่า ชำระค่าธรรมเนียม(CI) 310 บาท ได้ที่ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2560 โดยการออกใบรับรองสัญชาติหรือ CI นั้นทางการพม่าจะเป็นผู้ดำเนินการ จากนั้นสำนักงานการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะตรวจลงตราหรือให้วีซ่า มีค่าดำเนินการจุดนี้ 500 บาท และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จะตรวจสุขภาพอีก 500 บาท และ ทำประกันสุขภาพ 500 บาทในเวลา 3 เดือน ขณะที่ส่วนของกรมการจัดหางาน จะอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ค่าดำเนินการ 550 บาท (100+450)

ขณะที่ต่างด้าวสัญชาติลาว ต้องไปที่สถานทูตลาว ประจำประเทศไทยขอเอกสารกลับประเทศ เพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับแล้วกลับเข้ามาดำเนินการ ดังนี้ ขอวีซ่า 500 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท และขออนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 550บาท(100+450)

ส่วนกัมพูชา ต้องกลับประเทศทำเอกสาร อยู่ระหว่างเจรจา

ทั้งนี้สอบถามสายด่วนได้ที่ 1694

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072022

ข่าวที่เกี่ยวข้อง จบในภาพเดียว! ขั้นตอนขออนุญาต

ข่าวที่คล้ายกัน