ก.การท่องเที่ยวฯสร้างมาตรฐานความปลอดภัย แจกคูมือใช้ชีวิตให้นทท.

วันที่ 2017-07-15 13:35:31 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ภูมิภาค

 
tags :
 

“ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ ซึ่งมีจำนวน 16 ศูนย์ ใน 15 จังหวัด และในกรุงเทพฯ หากต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ปลัดฯ ท่องเที่ยวฯ กล่าว

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000072014

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ก.การท่องเที่ยวฯสร้างมาตรฐานความปลอดภัย แจกคูมือใช้ชีวิตให้นทท.

ข่าวที่คล้ายกัน