“พาณิชย์”ดันสมาคมการค้า เป็นหัวหอกพัฒนาSMEs

วันที่ 2017-07-13 15:56:04 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ธุรกิจ

 
tags :
 

“พาณิชย์”จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดันสมาคมการค้าเป็นหัวหอกพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็ง นำร่องทำแผน 4 กลุ่มคลัสเตอร์ ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเชื่อมโยงการทำธุรกิจระหว่างกัน หอการค้าไทยลุยพัฒนาสมาชิก 9.5 หมื่นรายนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ทำธุรกิจ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The Power of Networking" ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทำแผนในการส่งเสริมและผลักดันให้สมาคมการค้าเป็นผู้นำของภาคธุรกิจในสาขาต่างๆ และดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่เป็นสมาชิก โดยจะต้องช่วยยกระดับขีดความสามารถ เพิ่มทักษะการทำธุรกิจ เพื่อให้ SMEs มีการพัฒนาและก้าวไปสู่การเป็น Smart Enterprise ให้ได้

“สมาคมการค้าที่มีอยู่ถือเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจ กระทรวงฯ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 834 สมาคม จากสมาคมการค้าที่มีอยู่ในไทยทั้งหมด 2,810 สมาคม ให้มีความเข้มแข็ง และเมื่อสมาคมเหล่านี้มีความเข้มแข็งแล้ว ก็จะผลักดันให้สมาคมไปสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกอีกต่อหนึ่ง และเมื่อทุกคนเข้มแข็ง ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศที่จะมีความเข้มแข็งตามไปด้วย”นางอภิรดีกล่าว

นางอภิรดีกล่าวว่า ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำร่องผลักดันให้สมาคมการค้าจัดทำแผนกลยุทธ์ของ 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีสมาคมที่เกี่ยวข้อง 30 สมาคม มาทำงานร่วมกันและวางแผนธุรกิจร่วมกันว่าจะผลักดันธุรกิจไปในทิศทางไหน และจะร่วมมือในการทำธุรกิจในรูปแบบกลุ่มคลัสเตอร์ได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างสมาชิกของแต่ละสมาคม

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยจะมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกหอการค้าไทยที่มีอยู่ 95,431 รายทั่วประเทศ โดยจะผลักดันให้ผู้ประกอบการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจ โดยจะเน้นใน 3 กลุ่มหลัก คือ เกษตรและอาหาร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในส่วนภูมิภาค

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000071324