The3rd Thailand Plastics Awards 2017 by Siam Discovery

วันที่ 2017-07-13 13:48:04 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ธุรกิจ

 
tags :
 

เงื่อนไขการสมัครผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทช์ หรือสีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติกแม่พิมพ์พลาสติก, ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก, นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

กติกาการส่งผลงานประเภทผู้ประกอบการ

-ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ เช่น ผู้ผลิตผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ หรือผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ

-ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องผลิตและขึ้นรูปในประเทศไทย, ผลิตเพื่อการพาณิชย์, ต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์, ควรจดหรือขึ้นทะเบียนสิทธิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งเข้าประกวด (ไม่บังคับ)

-ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อ หรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)

-ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สำหรับผลงานที่มีการส่งซ้ำ จุถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น

-ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งผลงานใดเข้าประกวด มากกว่า 1 ประเภทผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบสมัครตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น

-ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)

กติกาการส่งผลงานประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป จะต้องส่งผลงานในรูปแบบภาพสเก็ตผลงาน พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานโดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-ออกแบบภาพสเก็ตผลงาน จํานวน 1 บอร์ด และแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board) จำนวน 1 บอร์ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 บอร์ด ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (36x48ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอนและติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 (36x48ซม.) พร้อมใสชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ ชื่อมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษา ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2560

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ที่ผ่านเข้ารอบ 10 รายชื่อสุดท้ายจะต้องร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนด

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป จะต้องผลิตชิ้นงานจริงตามที่ได้นำเสนอผลงานภาพสเก็ตที่ได้ผ่านเข้ารอบโดยกำหนดส่งชิ้นงานจริงภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ตกลงยินยอมให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท สยามพิวรรธน์ และกลุ่มบริษัทในเครือ โดยสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม

สถานที่การส่งผลงาน

ประเภทผู้ประกอบการ

หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560

ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ DOWNLOAD ใบสมัครได้ http://www.ftiplastic.com สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ โทร 02-345-1006 ติดต่อ ฝ่ายประสานงานกลุ่มฯพลาสติก

ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป

หมดเขตส่งใบสมัครและผลงาน วันที่ 25 กันยายน 2560

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสํานักงานเท่านั้น ณ สำนักงานการตลาด ชั้น 4A ฝั่งนอร์ท ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ดาวน์โหลดใบสมัคร (http://www.siamdiscovery.co.th/happening/thailandplastic_Regis)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมการตลาด Corporate และ CSR โทร. 02-610-8493 (คุณวรวลัญช์)

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000071224