ตลาดบ้านพักหรูผู้สูงวัยในไทยศักยภาพสูง

วันที่ 2017-07-13 06:02:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - ธุรกิจ

 
tags :
 

จากการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ทำให้มีการพัฒนาโครงการบ้านพักคนชราเพิ่มขึ้นทั้งโดยภาครัฐฯ และเอกชน

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/764214