กยท.เตรียมจัดงาน "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" 14-16 ก.ค.นี้

วันที่ 2017-07-10 13:56:03 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - Breaking news

 
tags :
 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการจัดงาน "RAOT on The Move นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ว่า งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าโชว์ ดี ซี พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่อยากมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่กำลังประสบปัญหาราคายางผันผวน ด้วยการเข้าร่วมงานเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราจำนวนมาก

การจัดงานดังกล่าวจะได้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ใช้ยางพาราไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย โดยทางการยางแห่งประเทศไทยจะช่วยต่อยอดแบบครบวงจร ด้วยการจัดหาตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถขายยางพาราให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ จากนั้นผู้ประกอบการจะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงตัวราคาของวัตถุดิบที่สำคัญ คือ ขณะนี้รัฐบาลพยายามที่จะดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราเป็นรายสำคัญของโลกในอนาคต

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000070045