แพทย์ปัตตานีรวมพลังสนับสนุนแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 2017-07-09 12:16:21 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ภูมิภาค

 
tags :
 


ด้าน นายแพทย์อุดมเกียรติ์ พูลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางบุคลากรของสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และอาสาสมัคสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ได้รวมตัวกันแสดงพลัง และร่วมแถลงข่าวเพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ทั้ง 14 ประเด็น ทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกของรากเหง้าของปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมา โรงพยาบาลหลายแห่งต่างประสบต่อปัญหาขาดทุน จนกลายเป็นโรงพยาบาลเงินผ่อน เนื่องจากไม่มีเงินมาใช้จ่ายในด้านเวชภัณฑ์ต่างๆ

ดังนั้น จึงได้รวมตัวกันในวันนี้เพื่อสนับสนุนการแก้กฎหมาย พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลักๆ ก็คือ 1.ประเด็นแยกเงินเดือนออกจากรายรับเงินเหมาจ่ายรายหัวและจัดสรรระบบเงินอย่างเป็นธรรม 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้เพิ่มในนิยามของหน่วยบริการ เพื่อมีเงินในการดำเนินการ และ 3.ตัวแทนบริการทั้ง รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. และ อสม. ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สร้างระบบสมดุลในการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการบริหารจัดการ โดยไม่มีแนวคิดที่จะเลิกบัตรทอง มีแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ระบบสุขภาพยั่งยืน และหน่วยบริการได้รับความเป็นธรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ


ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000069765

ข่าวที่เกี่ยวข้อง แพทย์ปัตตานีรวมพลังสนับสนุนแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวที่คล้ายกัน