'กึ๊ดช้าง' แห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง 32 เชือก เป็นปีแรก

วันที่ 2017-07-07 13:45:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - ไลฟ์สไตล์

 
tags :
 

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง บูรณาการร่วมรัฐ-เอกชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จัดขบวนแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง 32 เชือก เป็นปีแรกในตำบลกึ๊ดช้าง ที่มีจำนวนช้างมากที่สุดในประเทศไทย

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/763443