(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.062 บาท/ดอลลาร์

วันที่ 2017-07-07 10:18:00 โดย กรุงเทพธุรกิจ - การเงิน-การลงทุน

 
tags :
 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (6 ก.ค. 60) อยู่ที่ระดับ 34.062 บาท/ดอลลาร์

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/763409