เร่งร่าง กม.การแพทย์ปฐมภูมิ “คนไทยทุกสิทธิ” ตรวจรักษาเบื้องต้น “คลินิกหมอครอบครัว” ก่อนไป รพ.

วันที่ 2017-06-29 12:02:38 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องนี้ยังมีอีกมาก โดยเฉพาะการหาตัวแพทย์ให้มีจิตอาสาทำงานมวลชนแทนการไปเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะแม้แต่แพทย์เกษียณอายุปี 2559 ก็ยังมีเพียง 50 - 70 คน ต้องผ่านการอบรมนานถึง 4 เดือนและต้องทำงานเต็มเวลา ขณะที่ค่าตอบแทนก็ยังหาแนวทางที่จะเพิ่มให้โดยไม่ผิดระเบียบไม่ได้ เพราะการทำงานในเวลาราชการไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงต้องทำให้เป็นแพทย์สาขาขาดแคลน ซึ่งจะได้เงินเพิ่มจากปกติ จึงต้องอาศัยแพทย์ที่มีทัศนคติชอบทำงานในลักษณะที่ช่วยผู้ป่วยให้พ้นทุกข์และมีความสุขที่ได้ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย แต่ส่วนตัวสนับสนุนเรื่องนี้ แม้ความฝันจะอยู่ไกล แต่ต้องไปให้ถึง เพราะใช้งบประมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ อย่างญี่ปุ่นใช้คลินิกเอกชนทุกแห่งเป็นคลินิกปฐมภูมิกว่า 2 แสนแห่ง ห้ามเดินเข้าไปโรงพยาบาลโดยตรง ซึ่งหากไปรักษาโรงพยาบาลโดยไม่ได้ส่งผ่านจากคลินิก ค่าตรวจและรักษาจะแพงมาก ทำให้ผู้ป่วยไม่กล้ามา ซึ่งหากคลินิกหมอครอบครัวของไทยพัฒนาเต็มรูปแบบจะดีกว่ามาก เพราะค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และแพทย์ยังไปทำงานส่งเสริมป้องกันโรค หรือเยี่ยมบ้านได้อีก และพัฒนาไปถึงการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงในอนาคตได้

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000066190