สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอุปกรณ์การเรียน-เครื่องเขียนแก่นักเรียน ร.ร.บ้านศรีราชา จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 2017-06-28 19:04:05 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - Breaking news

 
tags :
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาด้วยทรงห่วงใยในการศึกษาและโภชนาการของเยาวชน ให้มีการศึกษาที่ดีและได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

วันนี้ (28 มิถุนายน 2560) เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนบ้านศรีราชา ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านศรีราชา ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ที่มารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ด้วย ซึ่งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่างรู้สึกปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000066032