เสนอทุกความเห็นร่าง กม.บัตรทอง 30 มิ.ย. พร้อมจัดสมัชชาฯ เห็นต่าง "สัดส่วนบอร์ด-ร่วมจ่าย-ซื้อยา"

วันที่ 2017-06-28 15:34:31 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

"เบื้องต้นจากทั้ง 17 ประเด็น มีบางประเด็นที่ทุกเวทีต่างพูดถึงทั้งหมด เช่น เรื่องสัดส่วนบอร์ด สปสช. การร่วมจ่าย การจัดซื้อยา เป็นต้น สะท้อนถึงการให้ความสำคัญ ซึ่งการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ก็จะเป็นเรื่องเหล่านี้ที่ยังเห็นต่างหรือยังให้ความสำคัญอยู่ เพราะประเด็นอื่นๆ อยู่ในวิสัยที่พูดคุยกันได้ โดยการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นสามารถเริ่มได้ทันที เพียงแต่จะต้องมีกระบวนการเริ่มพูดคุยระดับพื้นที่ก่อนเวทีใหญ่ โดยจะไม่ได้นำเอาตัวร่างกฎหมายบัตรทองมาอิง แต่จะเอาประเด็นที่เห็นต่างเหล่านี้ เช่น เรื่องร่วมจ่าย เป็นต้น ก็จะเตรียมเอกสารทางวิชาการ และข้อเสนอต่างๆ ของประเด็นนี้มาให้คนแต่ละพื้นที่ถกเลยว่า การร่วมจ่ายในหลักประกันสุขภาพฯ คิดเห็นอย่างไร ต้องการแบบไหน ยกตัวอย่าง จะเอาระบบภาษีเท่านั้น ยินดีที่จะยอมจ่ายเพิ่ม ก็จะเป็นเสียงของทุกภาคส่วนที่ออกมาแล้วมีข้อตกลงร่วมกัน โดยไม่ยึดเสียงส่วนมากส่วนน้อย แต่จะคุยจนกว่าจะได้ข้อตกลงร่วมกันของพื้นที่นั้นๆ หรือจังหวัดนั้นๆ แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการสมัชชาเวทีใหญ่ ซึ่งตัวแทนจากทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงาน จะมาเสนอพูดคุยกัน โดยจะต้องได้ข้อสรุปในวันนั้นเลยเพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ" ผศ.ทพ.วีระศักด์ กล่าว

ผศ.ทพ.วีระศักดิ์ กล่าวว่า หลังได้ข้อเสนอที่ผ่านสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแล้ว ก็จะเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อผ่านความเห็นชอบก็เสนอตรงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เลย ซึ่งหากได้ข้อเสนอออกมาก่อนร่างกฎหมายบัตรทองจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็จะต้องนำข้อเสนอเหล่านี้มาพิจารณาในการปรับแก้กฎหมาย แต่ถ้าไม่ทันกับกฎหมายฉบับใหม่ ครม.ก็ต้องหาวิธีการอื่นในการที่จะปรับให้ดำเนินการตามข้อเสนอสาธารณะ เช่น ม.44 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ก็อาจส่งผลต่อการพิจารณาร่างกฎหมายของ ครม. หรือ สนช.ด้วย เพราะแม้กระบวนการอาจยังไม่เสร็จ แต่มีการเคลื่อนไหวตลอด เรียกว่าเรื่องยังไม่นิ่ง ทางฝ่ายนโยบายย่อมต้องรับฟังเสียงสะท้อนที่ออกมาจากการจัดเวทีสมัชชาฯ แน่นอน

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000065904

ข่าวที่เกี่ยวข้อง เสนอทุกความเห็นร่าง กม.บัตรทอง 30 มิ.ย. พร้อมจัดสมัชชาฯ เห็นต่าง

ข่าวที่คล้ายกัน