บัวแก้วโต้ข้อมูลบิซเนสอินไซเดอร์ ยืนยันไทยยังปลอดภัย

วันที่ 2017-06-13 12:44:55 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - Breaking news

 
tags :
 

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวโดยอ้างอิงรายงานข้อมูลจากเว็บไซต์บิซเนสอินไซเดอร์ของออสเตรเลีย ซึ่งจัดอันดับให้ประเทศไทยติด 1 ใน 20 ประเทศอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว ว่า รายงานดังกล่าวจัดอันดับโดยรวมให้ประเทศไทยอยู่อันดับ 34 ของโลกจาก 136 ประเทศ ซึ่งขึ้นมาจากอันดับ 35 เมื่อปี 2558 แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดจะเห็นว่าไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงมาก ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การให้บริการนักท่องเที่ยว และด้านโครงสร้างคมนาคมขนส่งทางอากาศ แต่เว็บไซต์ดังกล่าวกลับเลือกที่จะเสนอข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นตัวชี้วัด จึงไม่ใช่การสะท้อนสถานะของประเทศที่ยังมีความปลอดภัยอยู่

ส่วนกรณีที่ระบุว่าประเทศไทยกำลังหลุดจากการเป็นประเทศที่น่าสนใจของนักลงทุนนั้น ยืนยันว่า ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ต่างชาตินิยมมาลงทุน โดยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยในปี 2559 สูงถึง 6 แสนล้านบาท นอกจากนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2560 ยังเพิ่มแรงจูงใจการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาถึง 13 ปี ที่สำคัญ คือ ธุรกิจใดที่มีรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา อาจขอลดภาษีได้สูงสุดถึง 300 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสิทธิประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000060152

ข่าวที่เกี่ยวข้อง บัวแก้วโต้ข้อมูลบิซเนสอินไซเดอร์ ยืนยันไทยยังปลอดภัย

ข่าวที่คล้ายกัน