ชาวบ้านอำเภอจุนร้อง "กสทช." ย้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์

วันที่ 2017-06-01 19:00:22 โดย post today - Breaking News

 
tags :
 

ที่มา : http://www.posttoday.com/local/north/497258