ประสาน พศ.-วธ.จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในหลวง ร.๙ พร้อมกันทั่วประเทศ 23 พ.ค. รองรับ ปชช.ร่วมงาน

วันที่ 2017-05-19 19:42:32 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

ประสาน พศ.-วธ.ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระราชินี" ทั่วประเทศ มอบเจ้าคณะเขตทุกเขตกำหนดวัดที่เหมาะสมจัดพิธีใน กทม. รองรับประชาชนร่วมงาน พร้อมขอให้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี

วันนี้ (19 พ.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมพรฺมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 13/2560 โดยมีพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษก พศ. กล่าวภายหลังการประชุม มส.ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้มส.ได้รับทราบและอนุโมทนาในพิธีดังกล่าว

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย(มท.) เป็นเจ้าภาพหลัก ได้ประสานมายัง พศ. และกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เพื่อแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.)ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มส.ได้เห็นชอบให้ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งเจ้าคณะเขตทุกเขต กำหนดวัดที่เหมาะสมในการจัดพิธีดังกล่าว ขณะที่ในส่วนภูมิภาคให้ พศจ.ร่วมกับ วธจ. จัดพิธีดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะมีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และขอเชิญประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยสามารถดาวโหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ ได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อบทเจริญพระพุทธมนต์

นายประดับ กล่าวว่า สำหรับพิธีที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ทั้งหมด 175 รูป ในการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ทุกจังหวัดอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัด หากจังหวัดใดไม่มีก็ขอให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีแทน

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000050978