สวธ.จัดงาน“ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”28 พ.ค.นี้

วันที่ 2017-05-19 18:33:06 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - คุณภาพชีวิต

 
tags :
 

สวธ.นำสุดยอดฝีมือดนตรีไทย 9 คน-นักเรียน-นักศึกษา จัดงาน “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ยิ่งใหญ่ 28 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันนี้ (19 พ.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวการแสดงดนตรี “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สวธ. ร่วมกับสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และศิลปากรสมาคมจัดการแสดงดนตรี “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ อัครศิลปิน อีกทั้งทรงมีพระเนตรที่ยาวไกลเกี่ยวกับดนตรีไทย อย่างไรก็ตาม การจัดแสดงครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เหล่านักดนตรีไทย ทั้งระดับอาชีพ ครูดนตรี เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 28 พ.ค. เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ สวธ. โทร 0-2247-0028 ต่อ 4121,4117

ด้าน ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อวงการดนตรีไทย โดยได้รับรับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับอาชีพ คณาจารย์ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดการแสดงดนตรีไทยอย่างเต็มรูปแบบเป็นวงมหาดุริยางค์ไทยแสดงถึงความงดงามของศิลปะของเพลงและเครื่องดนตรีไทย ประกอบด้วยชุดการแสดง 7 ชุด ได้แก่ การขับร้องถวายอาลัยองค์อัครศิลปินด้วยทำนองหุ่นกระบอกประกอบการเดี่ยวซออู้ ประพันธ์เนื้อร้องและอ่านบทร้อยกรองโดย นายเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ เดี่ยวซออู้ โดย นายจีรพล เพชรสม ขับร้องโดย นายสมชาย ทับพร ,การบรรเลงมโหรีวงใหญ่พิเศษ เพลงโหมโรงมหาราช โดยครูดนตรีไทยจากสถาบัน การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 189 คน ,การบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ “พระมหากรุณาธิคุณต่อดนตรีไทย” ประพันธ์เนื้อร้องโดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บรรเลงโดย หัวหน้าวงดนตรีไทยพื้นบ้านทั่วประเทศ 89 คน, การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงแขกมอญบางช้าง บรรเลงโดย นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเษก ซึ่งได้รับราวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ปี 2559 และการบรรเลงวงดนตรีพิเศษ บรรเลงโดย นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทึง จากจ.ชุมพร โรงเรียนที่สอนนักเรียนทั้งโรงเรียนให้เป็นดนตรีไทยอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพลงพญาโศกด้วยเครื่องดนตรี 9 ชิ้น โดยนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงสุดยอดฝีมือของเมืองไทยในปัจจุบัน อาทิ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี บรรเลง ขลุ่ย นายวรยศ สุขวายชล บรรเลงซอด้วง และนายทวีศักดิ์ อัครวงษ์ บรรเลงระนาดเอก และยังมีการบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยเพลงไทยดำเนินดอย โดยนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทีมีการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรีไทยจากทั่วประเทศ 289 คน

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000050970

ข่าวที่เกี่ยวข้อง สวธ.จัดงาน“ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน”28 พ.ค.นี้

ข่าวที่คล้ายกัน