ส.การจัดการธุรกิจฯ เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกลาง มิ.ย.นี้

วันที่ 2017-05-19 13:51:34 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ธุรกิจ

 
tags :
 

น.ส.วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เปิดเผยว่า สมาคมฯได้เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ เชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาความยั่งยืน โดยจะมีการให้ความรู้ด้านการสร้างความยั่งยืน แบ่งเป็น 5 หัวข้อคือ People, Planet, Prosperity, Peace และ Partnership ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี ทางสมาคมได้เลือกประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยการสัมมนาครั้งนี้หวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะนำไอเดียไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กรธุรกิจของตัวเอง โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 15 -16 มิถุนายน เวลา 08.30 น.-15.00 น. ที่แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร.02 319 7677 ต่อ 273 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tma.or.th

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9600000050863

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ส.การจัดการธุรกิจฯ เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกลาง มิ.ย.นี้

ข่าวที่คล้ายกัน